Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-11-12 15.02

Viss distansundervisning även på Jacobsskolan

Sedan skolstart har årskurs 2 och 3 på HTS, Hässleholms tekniska skola haft distansundervisning vissa dagar enligt ett schema. Från den 17 november kommer även Jacobsskolan ha viss distansundervisning i de teoretiska ämnena.

För att minska både trängsel i olika situationer på skolan och kontaktytor mellan personal-elever och elever-elever, samt för att avlasta kollektivtrafiken ytterligare ställs delar av undervisningen på Jacobsskolan om till fjärr-/ distansundervisning fr o m tisdagen 17 november, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Årskurs 2 och 3 i yrkesprogrammen kommer att ha sin undervisning i de teoretiska ämnena på distans, medan undervisningen i yrkesämnena kommer att genomföras på skolan. Övriga elever har sin undervisning helt förlagd till skolan.

Beslutet gäller tills det omprövas, säger Rolf Bengtsson.