Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholm klättar i skolranking

Lärarförbundet lyfter fram Hässleholms kommun på plats 4 i Skåne och plats 43 av 290 i årets ranking av Sveriges bästa skolkommun. Bland annat lyfter de fram lärartätheten och antalet behöriga lärare i skolan. En glädjande nyhet för våra skolor.

elever från barn- och fritidsutbildningen har undervisning

Elever från barn- och fritidsprogrammet följer lärarens instruktioner. Fotograf: Daniel Larsson

Lärarförbundet skriver på sin hemsida att kommunen har en generell utveckling i positiv riktning och att resurstilldelningen och lärarnas behörighet tillhör Hässleholms styrkor relativt sett. De lyfter också fram en utmaning som vi delar med många svenska kommuner idag. Utmaningen med andelen godkända elever.

 

Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, gläds åt beskedet.

Det är mycket glädjande med hög andel behöriga lärare. Det är en god grund för att resultaten kommer att höjas på sikt, säger Stefan Larsson.

Rankingen bedöma utifrån 10 kriterier: resurser till undervisning, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andelen barn i förskola, meritvärde i årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning.

 

Hässleholms kommun hamnade på plats 43 av 290 svenska kommuner och på plats 4 av Skånes 33 kommuner.

Det finns oerhört mycket positivt för oss i den här rankingen, och i vissa delar har vi en betydligt bättre placering jämfört med föregående år. Bland annat ligger vi bra till när det gäller andelen utbildade pedagoger och en hög lärartäthet. Detta ska vi hålla i, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef. Vi har samtidigt många utmaningar, t ex i att förbättra elevernas resultat när de slutar årskurs 9 i grundskolan.