Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuellt om coronasituationen

Pandemin skapar ett besvärligt läge i Skåne, så även hos oss i Hässleholm. Vi fortsätter med anpassningarna inom våra verksamheter och kommunövergripande samverkan och samordning sker kontinuerligt via krisledningsstaben. Här följer en sammanställning av nuläget:

Vi ska skydda våra äldre

För att minska smittspridningen används munskydd i all ansiktsnära vård, som ett komplement till de basala hygienrutiner som gäller inom omsorgen. Ett tillfälligt besöksförbud gäller på alla särskilda boenden. Man provtar både personal och brukare vid minsta symtom, och vid konstaterad smitta påbörjas direkt en smittspårning. Allt för att minska risken för att de äldre smittas.


Aktuellt smittläge inom vård och omsorg.

 

God tillgång till skyddsutrustning

Kommunen har god tillgång till skyddsmaterial och det finns ett lager för att klara den ökade användningen av munskydd, visir och förkläden. Arbetet fortsätter för att säkerställa tillgången även på längre sikt. Sedan i våras finns även ett utökat nationellt och regionalt samarbete för att undvika en ny materialbrist.

 

Frånvaro

Den ökade smittspridningen gör att personalfrånvaron ökar inom kommunens verksamheter. I nuläget fungerar alla verksamheter och det finns en beredskap för att omfördela personal om läget försämras. Genom att inte bli smittad och genom att inte smitta andra är du med och bidrar till att den samhällsviktiga verksamheten kan fortsätta, inte minst inom vården.

 

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

På restauranger, caféer och andra serveringsställen är det max åtta personer som får sitta vid ett bord. Större sällskap ska delas upp på flera bord, med minst en meter emellan. Om det är en konsert på ett serveringsställe, ska publiken sitta ner.

 

Miljökontoret fortsätter med tillsyner för att säkerställa att föreskrifterna efterlevs. Precis som tidigare har du som gäst ett stort ansvar i att följa anvisningarna från personalen och hjälpa till att hålla avstånd.

 

Vi ska ha en trygg skola och förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att skola och förskola ska vara en trygg och säker plats för ditt barn. Trots det misstänker vi nu att det förekommit smittspridning vid en av våra skolor. På skolan har vi genomfört åtgärder och de som är berörda har fått information.

 

Vi genomför ytterligare ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning inom våra verksamheter. Dessa är bland annat lokala anpassningar vid hämtning och lämning, inställd PRAO och idrottsundervisning utomhus på vissa skolor. Vi ställer åter igen om öppna förskolans verksamhet till utomhusaktiviteter. Modersmålsundervisningen och Kulturskolans undervisning kommer att anpassas för att minska personalens förflyttning mellan skolor, för att vi inte ska riskera att föra smitta vidare.

 

Är du osäker på vad som gäller för ditt barn och för dig som vårdnadshavare, prata med personalen på din skola eller förskola. Vi ber också vårdnadshavare till skolelever att hålla sig uppdaterade via Schoolsoft, precis som vanligt.

 

Inställd kultur och fritid

Större delen av kommunens kultur- och fritidsverksamheter är inställda eller stängda fram till och med den 17 november. Det gäller exempelvis egna evenemang, simhallar, allmänhetens skridskoåkning, bibliotek, fritidsgårdar, Markan, och Mötesplats Ljungdala. Det pågår ett arbete för att kunna erbjuda digitala lösningar som alternativ under stängningen. Redan idag kan du låna böcker via take away eller hemkörning från biblioteket. Det går också att hämta böcker och annan media som du har reserverat.

 

Stängt för besök

Vi avråder från fysiska besök som inte är nödvändiga i våra verksamheter. Flera receptioner är stängda, så även entrén till Stadshuset. Du når Kontaktcenter som vanligt via telefon och e-post. Du kan också boka in besök om du har ett ärende som inte går att lösa på distans, men tänk på att kontakta verksamheten innan för att boka tid.