Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Kommunen anmäler sig själv i smittskyddsärende

En anställd på ett boende i kommunen har arbetat med konstaterad covid-19-smitta. Nu utreder Hässleholms kommun hur det kunnat ske, anmäler händelsen och vidtar kraftiga åtgärder för att en liknande situation inte uppstår igen.

Nu tar vi ett krafttag för att reda ut den här händelsen. Personal och brukare ska vara trygga i vår verksamhet, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist-Borg.

I samband med smittspårning i en av kommunens vård- och omsorgsverksamheter testades personalen för coronaviruset. Förra veckan fick en medarbetare, under sitt arbetspass, ett positivt provsvar. Personen uppvisade inga symtom men skickades inte hem omedelbart. Detta har föranlett att ansvariga inom omsorgsförvaltningen tar krafttag för att reda ut den inträffade händelsen, för att säkerställa att något liknande inte inträffar fler gånger.

Åtgärder vidtas

Hässleholms kommun har anmält händelsen till Smittskydd Skåne och även inlett en intern utredning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt följsamhet till rutiner. Dessutom har flera åtgärder vidtagits för att säkerställa bemanningssituationen i verksamheterna.

Det som hänt är oacceptabelt, säger Eva Liljekvist Borg och fortsätter: oavsett omständigheterna kring det som har hänt, så ska en personal med konstaterad smitta aldrig vara kvar på arbetsplatsen.

Hässleholms kommun ser allvarligt på det inträffade och den senaste veckan har flera verksamheter anpassats eller stängts ner på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Den utredning som genomförs av det som inträffat är av största vikt och kommer att gå till botten med det som inträffat, avslutar Eva Liljekvist-Borg.