Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Gång- och cykelbana på Brogatan

Nu stänger vi av Brogatan för ett arbete som ska ge Hässleholm en ny gång-och cykelbana. Vi gör detta för att förbättra gående och cyklisters möjlighet till att röra sig säkert i trafiken.

Arbete pågår

Arbetet kommer att pågå mellan vecka 45 och vecka 49. Brogatan är en viktig väg mellan centrala Hässleholm och Kristinehem, Ekedal, Läreda, Ljungdala och även för pendlare som parkerar på Tivolibacken. Det finns skolor på båda sidorna om järnvägen och det är viktigt att vi skapar en trygg skolväg. Skyltar kommer finnas för att visa alternativa vägar.


-Vi vill att gång-och cykelvägar ska vara ett säkert och bra val i vår kommun, säger Stefan Alvedal, gatuingenjör, tekniska förvaltningen.

 

Aktuella vägarbeten