Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-10-28 16.50

Vi stänger ner och anpassar

Besöksförbudet på alla särskilda boenden införs igen. Simhallar, bibliotek och fritidsgårdar stängs. Alla evenemang som Kultur Hässleholm ansvarar för ställs in.
Hässleholms kommun tar krafttag för att hindra ytterligare smittspridning av covid-19.

Kraftig smittspridning

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i Skåne. Allt fler testas positivt och sjukvården ser att fler smittade behöver vård. Därför har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskydd Skåne beslutat om skärpta allmänna råd i Skåne län. Beslutet gäller till och med 17 november, men kan förlängas. De nya reglerna får konsekvenser för Hässleholms kommuns verksamheter.


Så påverkas våra verksamheter inom omsorgen

 • Tillfälligt besöksförbud på alla särskilda boenden​.
 • Basala hygienrutiner kompletteras med munskydd vid all ansiktsnära vård​.
 • Smittspårning påbörjas genast då en patient eller personal är smittad​.
 • Generös provtagning vid minsta symtom.


Åtgärder inom kultur och fritid

 • Biblioteken stänger för besökare.​
 • Alla evenemang och arrangemang som Kultur Hässleholm ansvarar för ställs in.
  Externa arrangörer ansvarar för sina arrangemang.​
 • Simhallarna stänger för allmänt bad.​
 • Österås och Tyrs Hov stänger allmänna föreningsgym och allmänhetens is-åkning.​
 • Inga nya lokalbokningar för allmänheten för perioden 29/10-17/11. Befintliga bokningar ligger kvar under perioden och bokningar för evenemang efter 17/11 tillåts. Nya bokningar från föreningar och skolor som är riktade mot målgruppen födda 2005 eller senare, tillåts under perioden.​
 • Markan, Mötesplats Ljungdala samt fritidsgårdarna stänger för besökare.
 • Hovdala slott: Alla planerade aktiviteter ställs in och ingen verksamhet äger rum inomhus.​


Åtgärder inom förskola och skola

 • Distansundervisning på gymnasiet fortsätter i oförändrad omfattning.​
 • Så långt som möjligt undviks externa besök på förskolor och skolor.
 • Överlämning av barn i förskola och fritidshem ska, vid behov, ses över för att ske på ett säkert sätt.​
 • Idrottsundervisning i gymnasieskolan ska anpassas så att eleverna inte behöver använda omklädningsrummen.​
 • Inga förändringar för PRAO i grundskolan, Kulturskolans undervisning eller modersmålsundervisningen i dagsläget.


Alla åtgärder är baserade på nuvarande status i smittspridningen; de kan ändras framöver. Vi informerar bland annat på hassleholm.se vid förändringar.