Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Elbilslandet Syd

Att leva grönt och hållbart blir allt viktigare i dagens samhälle, både i privatlivet men också på arbetsplatsen. Därför börjar allt fler företag och organisationer ställa om sin verksamhet till miljövänligare alternativ. En stor del av den negativa miljöpåverkan har med transporter att göra. Projektet Elbilslandet Syd syftar till att hjälpa företag i detta omställningsarbete.

Omställning till fossilfria transporter

En stor del av arbetet med att minska den negativa miljöpåverkan har med våra transporter att göra, eftersom vi är beroende av olika varor och gods som dagligen transporteras världen över. Elbilslandet Syd vill förbättra detta genom att “stödja Skånes och Blekinges arbete med att ställa om till fossilfria transporter”.


Projektet kan delas in i fyra olika delar:

  1. Omställning av företags fordonsflottor – för att underlätta för företagare att välja miljövänligare transporter kan Elbilslandet Syd erbjuda 85 veckors provkörning av el-och gasbilar.
  2. Kunskapsstöd till utbyggnad av laddinfrastruktur – Elbilslandet Syd vill utöka antalet platser för normalladdning.
  3. Nollzon elbilstaxi till Skåne och Blekinge – om man ansluter sitt företag till nollzon så får man automatisk elbilsprioritet när man beställer en taxi.
  4. Affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter – genom sitt nätverk av 50 företag inom olika branscher matchas behoven med företag som kan leverera lösningar.


Konferens med inspiration

I början av oktober hölls en halvdagskonferens i Malmö på Sankt Gertrud konferenslokaler. Besökarna fick inspiration och information om hur andra gjort i sitt omställningsarbete, nätverka med olika företag och dessutom provköra miljöbilar. De inbjudna talarna var bland annat från Sydsvenska Handelskammaren, Gullers Grupp, 2030-sekretariatet, Länsstyrelsen Skåne och transportörsnätverket TRB Sverige.


Föreläsningarna berörde teman såsom utbyggnad av infrastrukturen för laddning, hur övergången till fossilfritt kan ses som en affärsmöjlighet, framtidsspaning för hållbara drivmedel och fordon samt vad projektet har åstadkommit så här långt. Några intressanta punkter som togs upp under dagen var följande:


  • 98% av alla tjänstebilar har körmönster som skulle kunna passa för elbilar.
  • Elbilsmarknaden ökar kraftigt – bara under de senaste 12 månaderna har den gått upp med 50%, och försäljningen beräknas tredubblas till 2020.
  • Enligt WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) finns ett behov av att omdefiniera hur vi ser på framgång. För att kunna ställa om till miljövänligare alternativ behöver vi omvandla det finansiella systemet för att belöna de mest hållbara företagen istället för de mest lönsamma.


Är du nyfiken på hur du kan bli mer miljövänlig och ställa om din verksamhet? Läs mer och följ projektet på https://elbilslandetsyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Samverkan och finansiering

Elbilslandet Syd startade 2018 som ett treårigt projekt och är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Projektägare är Region Skåne.