Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya rekommendationer för
hushåll med smitta – så gör vi i förskola och skola

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för personer i samma hushåll där någon är smittad av covid-19. Vuxna samt elever i gymnasieskolan ska stanna hemma från skola och arbete, och följa förhållningsreglerna som ges från Region Skåne i samband med smittspårning. Barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiesärskola kan gå i skolan om de är friska.

Barn som är friska kan alltså gå i skolan även om någon annan i familjen är sjuk. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler. Ta kontakt med din skola eller förskola innan du lämnar ditt barn om du är sjuk.

Är du som vårdnadshavare sjuk vädjar vi i första hand om att någon annan ska ta hand om överlämningen till förskola eller skola. Om det inte går att ordna ska du och personalen komma överens på förhand om hur överlämningen ska gå till. Till exempel kan barnet lämnas vid grinden eller entrén till förskole- eller skolområdet, säger förvaltningschef Rolf Bengtsson.

Information om hur länge man ska stanna hemma, när man ska testas och hur smittspårning går till finns på 1177 samt hos Folkhälsomyndigheten.