Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Kommunen kräver ersättning för avbrutet skolskjutsavtal

Hässleholms kommun kräver nu ersättning för extra kostnader efter att med kort varsel tvingats byta leverantör av skolskjuts i slutet av förra året.

Kräver en del av merkostnaderna

I december 2019 meddelade Taxi Hässleholm att de från och med den nästkommande veckan inte kunde köra skolskjuts som avtalat. Beskedet kom efter en tids dialog med kommunen och en genomgång av utrymmet inom det upphandlade avtalet.


- Vårt mål har varit att löpa avtalstiden ut och vi har varit nöjda med den skolskjuts som förarna har levererat. Men när avtalen inte fullföljs måste vi agera i enlighet med lagarna för avtal och offentlig upphandling, säger Rikard Muth, upphandlingschef.


För att lösa elevernas skjuts på kort sikt gjordes en direktupphandling för att hitta en ny leverantör. Det hastiga bytet av leverantör har inneburit en merkostnad för skolskjutsen. De 278 500 kr som kommunen väljer att kräva i ersättning från Taxi Hässleholm, är en mindre del av den totala merkostnaden.

 

Verksamhetskritiskt

I avtalet med skolskjutsleverantör ingår att kommunen har rätt till ersättning om man tvingas att anlita en annan transportör. Grunden i avtalslagen är att avtal ska hållas.


- Kommunen har 750 avtal varav många är kritiska för verksamheten, som exempelvis skolskjuts. Vi måste följa de avtal vi har för att inte ge utrymme för andra tolkningar, säger Rikard Muth.