Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Högre kvalitet genom samarbetsavtal

Räddningstjänsterna i Hässleholm och Osby samarbetar redan idag vid utryckningar vid kommungränserna. Nu ska samarbetet utökas till att också gälla annan tjänstgöring, till exempel ledning, utbildning och myndighetsutövning.

Ökad kvalitet

Genom att räddningstjänsterna kan utbyta erfarenheter och hjälpas åt inom fler områden blir det en ökad kvalitet i arbetet.


- Det här skapar förutsättningar för att utveckla och förbättra vårt förebyggande och operativa arbete, säger Emma Nordwall, räddningschef i Hässleholm och tillförordnad räddningschef i Osby kommun.


Ja i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholm har sagt ja till samarbetet, som är i form av ett civilrättsligt avtal. Om avtalet blir antaget i vidare instanser gäller det från och med den 1 januari 2021. Räddningstjänsterna kommer fortsatt tillhöra sina egna kommuner politiskt och organisatoriskt.