Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vill ändra beslut om att riva fastighet

I detaljplanen för hur Björklunda-området i Hässleholm ska utvecklas, står att en fastighet ska rivas för att ge plats åt grönområde. Beslutet att riva fastigheten, vill nu handläggare och politiker ändra.

En lösning för alla

- Tillsammans tittar vi på olika sätt vi kan gå vidare, med förhoppningen om att vi kan komma till en lösning för alla berörda parter, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Arbetet med att detaljplanera Björklunda-området har löpt över mer än tio år; förslag har presenterats i etapper, och ändrats genom åren. Den långa tidsperioden i kombination med många sakägare, personal- och politikeromsättningar, har gjort att arbetet med detaljplanen har blivit mycket komplext.


Långt och komplext arbete

I den färdiga detaljplanen som kommunfullmäktige antog 28 september finns fastigheten Furutorp (Nötväckan 1) med, inritad som natur, vilket innebär att huset på tomten, ska rivas. Nu vill både politiker och handläggare på kommunen justera förslaget för den enskilda fastigheten, eftersom den under tiden som arbetet med detaljplanen pågått, har förändrats och blivit en renoverad bostad.


- Huset är en bostad för en familj och är fullt renoverat numera. Vi vill justera planen just för den fastigheten, för att familjen ska ha möjlighet att bo kvar. Hur vi gör det, beror på vad kommunjuristen kan se för lagliga möjligheter att göra rättelse eller justering av taget beslut, säger Marie Nilsson, avdelningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


- Jag har pratat med ägaren till Furutorp, vi har en dialog, avslutar Kenny Hansson.