Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Europas framtid: hälsa, klimat och digitalisering

Den 16 september höll Ursula von der Leyen, ordförande i EU-kommissionen, det årliga talet om tillståndet i Unionen, även kallat ”State of the Union” inför Europaparlamentet. I sitt tal pratade hon om den rådande coronapandemin, klimatet och EU som global aktör.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Blond kvinna i blå kostym, i talarstol.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Foto: Europeiska Unionen.

Byggandet av en europeisk hälsounion

Von der Leyen inledde sitt första tal om tillståndet i unionen med att hedra de gemensamma europeiska insatser som har gjorts för att hantera coronakrisen. Stora delar av talet genomsyrades av hanteringen och återhämtningen av krisen och att dra lärdom av dessa tider för att bygga upp ett hållbart och starkt Europa. EU-kommissionen vill satsa på att bygga en starkare europeisk hälsounion vilket bör ske genom ökade finansieringar, befogenheter och inflytande till olika hälsoprogram och myndigheter på europeisk nivå.

- Eftersom detta var en global kris måste vi också lära oss av de globala erfarenheterna. Det är därför som jag tillsammans med premiärminister Giuseppe Conte och det italienska ordförandeskapet för G20 ska sammankalla ett globalt hälsotoppmöte i Italien nästa år, sa Ursula von der Leyen.

Europas gröna omställning

Ett annat ämne som belystes var klimatet där von der Leyen lyfte en rad insatser som ska möjliggöra för en grön omställning i linje med den europeiska gröna given.

- Själva kärnan i strategin är att bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050, sa Ursula von der Leyen.

Von der Leyen betonade att NextGenerationEU, ett återhämtningspaket om 750 miljarder euro som EU:s ledare enades om i juli, inte enbart handlar om ekonomisk återhämtning, utan den innefattar även insatser för en grön omställning. EU-kommissionen föreslår även att koldioxidutsläppen ska minska med 55 procent istället för det nuvarande målet om 40 procent fram till år 2030.


Europas digitala decennium

Vikten av att vara i täten i den digitala utvecklingen och ge företag och människor bättre teknologiska möjligheter underströks i talet. Man vill ta krafttag gällande data, teknologi och infrastruktur för att vara i framkanten av digitaliseringen och ha europeisk digital suveränitet. Enligt von der Leyen gäller det även att jämna ut de geografiska ojämlikheterna i Europa då 40 procent av befolkningen på EU:s landsbygder inte har tillgång till effektiv internet-uppkoppling.


EU som global aktör

I talet lyftes ett flertal andra frågor upp, bland annat värdet av samarbetet med olika internationella organ och att partnerskapen med allierade borde fördjupas och utvecklas. Von der Leyen betonade även vikten av att positionera sig starkare i världspolitiken och att EU måste bli mer handlingskraftigt på detta område. Det nämndes också förslag om ramverk kring minimilöner och arbetslagstiftning men även kring migrationspolitiken. EU-kommissionen kommer också lägga fram en handlingsplan för anti-rasism och diskriminering för ett mer jämställt EU för alla.

 

Mer information

Varje år i september håller EU-kommissionens ordförande ett tal inför EU-parlamentet om tillståndet i unionen, följt av en debatt mellan ordföranden och parlamentariker.

Det första talet från EU-kommissionens ordförande hölls 2010. Talen har blivit en viktig indikator på vad kommissionsordföranden vill med unionen men tar även upp det senaste årets arbete.


Årets tal går att se i sin helhet på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..