Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ta del av ett EU-projekt nära dig

Mitt Europa är ett arrangemang av bland annat Tillväxtverket som visar upp bredden av EU-finansierade satsningar i Sverige. Detta år sker arrangemanget digitalt och äger rum mellan den 28 september till den 4 oktober. Ett av initiativen från Skåne består av nyproducerade filmer om tre spännande, lokala ungdomsprojekt.

Filmerna visar nyttan av EU lokalt i Skåne

För fjärde året i rad deltar Sverige i Mitt Europa som är en del av kampanjen Europe in My Region, där EU-projekt över hela Europa deltar. Syftet med kampanjen är att visa EU:s medborgare hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. I år är Mitt Europa digitalt och Europa Direkt-kontoren i Skåne, med stöd av EU-kontor Skåne Nordost, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, har därför valt att producera filmer om EU-projekt för unga i Skåne. Syftet med de nyproducerade filmerna är både att visa nyttan av EU i Skåne, men också att inspirera andra att söka EU-medel för sina projekt.


-Genom dessa filmer hoppas vi kunna visa hur EU påverkar oss lokalt och hur man kan använda EU-pengar till viktiga samhällsfrågor. Exempelvis till att öka ungdomssysselsätt-ningen och ungas demokratiska delaktighet, säger Amanda Lindblad, EU-koordinator på Europa Direkt Hässleholm.


Från nordöstra Skåne visas filmen "Ungfluencer" som handlar om att skapa en plattform där studenter, näringsliv och politiker möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Detta projekt drivs av kommunerna i Skåne Nordost och Young Innovation Hub.


-Med "Ungfluencer" skapar vi möjligheter för unga i nordöstra Skåne att influera på sitt sätt. Bland annat genom entreprenörskap, delaktighet och politisk påverkan, säger Sissa Pagels, projektledare för Ungfluencer.


Från södra Skåne visas en film om projektet ”Unga influencers på landsbygden” där vi får möta fyra ungdomar som under sommaren, enligt dem själva, hade världens bästa sommarjobb. De fick möjlighet att via sociala kanaler berätta varför de tycker att Sydskåne är en bra plats att bo på.

Jobb är en central fråga för såväl unga som övriga i samhället.


Det tredje skånska projektet från nordvästra delen av landskapet handlar om just jobbsökande. ”Jobb på tvärs” är ett projekt för de ungdomar som kan tänka sig söka arbete i Danmark, på andra sidan sundet. Syftet med detta projekt är att öka mängden gränsarbetspendlare mellan framförallt Helsingborg och Helsingör.


Initiativet Mitt Europa arrangeras av Tillväxtverket, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Landsbygdsnätverket Leader Sverige och Interreg-programmen i samarbete med Europeiska kommissionen.


Se filmerna

Filmerna ”Ungfluencer”, ”Unga influencers på landsbygden”, och ”Jobb på tvärs” är framtagna av Europa Direkts olika kontor i Skåne med stöd av EU-kontor Skåne Nordost, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.


Alla tre filmerna visas på Europa Direkt Skånes Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Två ungdomar med texten Vi är med i Mitt Europa