Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Förlängd samrådstid för översiktsplanen

Samrådstiden för översiktsplanen förlängs till och med den 30 oktober. Anledningen är att ge allmänheten ytterligare möjlighet att komma in med sina synpunkter.

Vill ge mer tid att tycka till

Mellan den 29 juni och den 30 september har allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter på kommunens nya översiktsplan. Samrådet inleddes under sommarmånaderna. Den pågående pandemin har dock försvårat möjligheterna till dialog om förslaget.

 

Samrådstiden förlängs en månad

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium har därför bestämt att förlänga samrådstiden för översiktsplanen till och med den 30 oktober.

 

- Vi har inte kunnat styra över rådande förutsättningar med corona men vi kan styra över vilken tidsram vi sätter upp. Vi anser att det är viktigt att skapa ytterligare möjligheter för allmänheten och föreningslivet att inkomma med synpunkter på översiktsplanen, ett dokument som påverkar oss alla, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) och fortsätter:

- Vår förhoppning är att en extra månads samrådstid leder till att fler hinner inkomma med tankar, synpunkter och idéer.