Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Besök på äldreboenden från 1 oktober

Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet på äldreboenden. För att säkerställa säkra besök på Hässleholms kommuns äldreboenden har verksamhetsansvariga tagit fram rutiner för hur besök kan genomföras på ett säkert sätt. Dessutom finns det fortfarande möjlighet att träffas digitalt eller utomhus.

Beslutet om att besöksförbudet hävs den 1 oktober är efterlängtat och glädjande. I samband med detta är det dock viktigt att vi hjälps åt för att minska risken för smittspridning. Vi måste därför, även fortsättningsvis, följa Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, säger verksamhetschef Ulrika Bengtsson.

Vid besöket:

Anhöriga till brukare på Hässleholms kommuns äldreboenden har fått ett informationsbrev med framtagna riktlinjer inför ett besök. Vid besök på ett äldreboende är det viktigt att:

  • Stanna alltid hemma vid symtom av sjukdom.
  • Hålla god handhygien, förutsättningar för detta finns på respektive boende.
  • Hålla avstånd om två meter. För att undvika trängsel bör inte fler än två personer besöka åt gången.
  • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus. Personal på boendet öppnar och följa den anhörige till brukaren.
  • Varje äldreboende skriver ner namn och telefonnummer på besökande, för att kunna genomföra en smittspårning vid ev. smitta.

Förändringar kan ske

Framöver kan det ske snabba förändringar, till exempel att avdelningen eller enheten tillfälligt behöver stängas vid misstänkt smitta eller om rekommendationerna ändras.

 

Om du har några frågor inför besöket, kontaktar du enhetschefen för äldreboendet.