Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vägarbete Trebackalånggatan

Vägarbete vid Trebackalånggatan påbörjas vecka 40 och pågår till vecka 46. Vi gör detta för att förbättra gående och cyklisters möjlighet till att röra sig säkert i trafiken.

Säker trafikmiljö

Med tre förskolor, en låg- och mellanstadieskola och aktivitetscentert Mötesplats Ljungdala är behovet av en upprustning stor. Här ska vi bland annat göra en gång- och cykelväg, upprustning av befintlig gångbana, lägga ny toppbeläggning, göra två hållplatsomgestaltningar och en hastighetssäkrad passage. Sist men inte minst ska vi sätta upp trygghetsbelysning vid passage. Alla dessa åtgärder kommer att höja säkerheten att röra sig i trafikmiljön vid Trebackalånggatan.


- Med dessa åtgärder höjer vi säkerheten för de som går och cyklar. Vi vill att barn och unga ska ta sig fram säkert från och till sin skola, säger Stefan Alvedal, gatuingenjör, tekniska förvaltningen.