Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-09-25 16.51

Nu är det rätt tid att mäta radon

Har du mätt radon i ditt hus? Om inte, är det rätt tid att göra det nu. Radon ska mätas mellan den 1 oktober och 30 april när vi värmer upp våra hus och mätningen ska pågå under 2‑-3 månader. Vid behov av radonsanering finns bidrag att söka.

Varför ska du mäta radon?

I Sverige har många bostäder förhöjda radonhalter varför det är viktigt att mäta radonhalten i sitt hus. När radonhalterna är höga kan det vara skadligt för hälsan. Det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer.

 

Radon är en gas som finns naturligt i luft, mark och vattnet men kan även komma in i inomhusluften från vissa byggnadsmaterial (blåbetong).

Att mäta radon

För att ta reda på radonhalten i ditt hus ska du som är villaägare beställa mätdosor för långtidsmätning. En långtidsmätning ska pågå under två till tre månader. Mätsäsongen börjar i oktober och varar till och med den 30 april.

Radonbidrag

Vid behov av radonsanering kan bidrag sökas hos Boverket. Bidraget kan sökas av den som äger eller bor i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Mer information om bidraget hittar du på boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ackrediterade mätlaboratorier

Nedan hittar du tre ackrediterade mätlaboratorier för radon i luft. Dit kan du vända dig för att beställa mätdosor.

Om du bor i hyresrätt eller i bostadsrätt är hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen ansvariga. De ska kunna svara på om din bostad är kontrollerad.

En bild på en röd villa med vita knutar.