Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuellt om coronasituationen

Förberedelser för besök på särskilda boenden, kulturevenemang enligt 50-personersregeln och digitala utvecklingssamtal är exempel på hur vi fortsätter att anpassa oss i rådande pandemi. Smittspridningen pågår – tack för att du fortsätter att hjälpa till att bromsa den!

Besöksförbudet på särskilda boenden hävs 1 oktober

Omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram rutiner för att kunna ta emot besök på särskilda boenden igen. Man inväntar även rekommendationer och föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Allt för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt, så att vi fortsätter att skydda våra äldre från smittan. När besöksrutinerna är klara kommer information här på hassleholm.se samt på kommunens särskilda boenden. Observera att besöksförbudet gäller fram till den 1 oktober.


Vi håller avstånd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inte fått in någon rapport om trängsel på restauranger eller caféer den senaste månaden. Vid planerade inspektioner ingår fortfarande frågor om verksamhetetens rutiner för att minska risken för trängsel. Under hösten har inspektörerna bland annat besökt förskolor och pratar även där om trängsel och handhygien.


Anpassningar inom förskola och skola

Elever, vårdnadshavare och personal fortsätter att visa stort ansvar för att följa rekommendationerna. För att undvika möten med större grupper hålls föräldramöten klassvis och med endast en vårdnadshavare per barn. Flera skolor arbetar också nu för att hålla utvecklingssamtal digitalt. Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning varannan dag för årskurs två och tre. Öppna förskolan hålls utomhus ännu, men man undersöker vilka möjligheter det finns att flytta inomhus.


Mindre evenemang i väntan på nya besked

Kulturevenemang som författarbesök, Blå måndag, teaterföreställningar och konserter är nu igång i mindre skala, anpassade enligt regeln om max 50 personer på evenemang. Höstens evenemang hittar du på hassleholmkulturhus.se, men tänk på att biljetter endast säljs i biljettkassan på plats i kulturhuset. Om rekommendationerna för evenemang ändras under hösten kommer evenemangen att anpassas efter det.