Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fixartjänsten tillbaka

Fixartjänsten införs på nytt i Hässleholms kommun. Det innebär att du som är över 75 år kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Tjänsten är gratis och är till för dig som bor hemma eller på trygghetsboendena Juvelen och Pärlan. – Det är väldigt glädjande att vi kan erbjuda fixartjänsten igen, säger Karin Axelsson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Enklare sysslor

Från och med den 21 september kan du få hjälp med enklare sysslor inomhus via fixartjänsten. Sysslorna är inte fackmannamässiga arbeten och du behöver själv ha exempelvis glödlampor och säkringar hemma. Du kan bland annat få hjälp med att:


 • sätta upp lampor och tavlor
 • byta glödlampor och säkringar
 • byta gardiner
 • fästa upp sladdar
 • kontrollera och montera brandvarnare
 • pumpa rullstolsdäck
 • hämta saker från vind eller källare
 • sätta upp och ta ner stege vid sotarbesök
 • smörja och justera lås.


- Det känns fint att vi kan hjälpa äldre. Vi ser fram emot att vara till hands, säger Bo Magnusson, enhetschef på tekniska förvaltningen.

Kollar brandskydd

Fixartjänsten kontrollerar brandskyddet hos dig som bokar tjänsten, bland annat genom att se till att brandvarnaren fungerar. Om det inte finns en fungerande brandvarnare sätter Fixartjänsten upp en. Länsförsäkringar står för de brandvarnare som sätts upp.


Tydlig avgränsning

Eftersom fixartjänsten är till för enklare sysslor inomhus kan du inte få hjälp med att flytta, städa, klippa gräset, sköta trädgården, skotta snö, putsa fönster eller att plantera i balkong- och blomlådor. Du kan inte heller få hjälp med arbetsuppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, exempelvis elarbeten, VVS-arbeten, att byta lås eller glasrutor.

Boka via kontaktcenter

Du bokar fixartjänsten via kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00. Tjänsten utförs av vaktmästare från tekniska förvaltningen. Vaktmästaren identifierar sig genom Id-kort från ID06 med namn och bild.


Vid bokningen frågar medarbetarna i kontaktcenter om du har några symtom på coronaviruset. Vaktmästaren ringer upp dig i samband med den bokade tiden och hör sig för en extra gång så att du är frisk. Vaktmästaren som utför fixartjänsten ska också vara fullt frisk och hålla avstånd under besöket.


Förebygga fallskador

Tjänsten är ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen och syftar till att förebygga fallskador och andra olyckor hos äldre. Tjänsten kan inte användas om man bor på särskilt boende eftersom den här servicen redan ingår på boendet.


Mer information