Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hur ser Finja, Hästveda, Stoby, Farstorp och Vinslöv ut 2040?

Hässleholmaren är stolt och mår bra, natur och kultur med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas samt det infrastrukturella läget utvecklas och förbättras. Det är tre övergripande målsättningar i förslaget på ny översiktsplan för kommunen. Håller du med?

Flygfoto över Vittsjö med hus, sjö, skog, järnväg och vägar.

Hur vill vi att Hässleholms kommun ska se ut i framtiden och vad ska hända här? Översiktsplanen anger riktningen för utvecklingen av den fysiska miljön med plats för bland annat bostäder, kollektivtrafik, grönområden och skolor. Foto: Fotograf Daniel

Missa inte chansen att tycka till om förslaget

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig planering. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040. Innan förslaget antas av politikerna, har du och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget i ett samråd.

Hit vill vi!

Förslaget på den nya översiktsplanen anger bland annat följande utvecklingsinriktning för Hässleholms kommun år 2040:

 • Hässleholm är en stark och komplett stad, en regional kärna och tillsammans med Kristianstad en tillväxtmotor.
 • I de stadsnära byarna Ballingslöv, Finja, Stoby, Tormestorp och Vankiva finns service för det närmaste omlandet. Byarna kompletterar staden.
 • Stationsorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö är servicetäta, attraktiva och centrum för sin del av kommunen.
 • Landsbygdens byar Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Mala, Röke, Verum och Västra Torup bidrar till en sprudlande landsbygd och idylliska boendemiljöer.
 • Satsningar på turism koncentreras till de större besöksmålen Hovdala naturområde och vandringscentrum, Tykarpsgrottan, Lursjön och Vieåleden. De är attraktiva och tillgängliga.
 • Hässleholms kommun har nio sammanhängande områden för natur och friluftsliv. Där placeras inga större projekt som påverkar landskapet.
 • År 2040 ansluter Skåneleden till de flesta av kommunens stationsorter. Friluftsliv och turism gynnas genom att kollektivtrafiken och vandringslederna hänger ihop.
 • Infrastruktur: Stationsorterna har täta turer och kortare restid med buss och tåg. De nya stambanorna byggs med en station centralt i Hässleholms stad. Det är attraktivt och säkert att cykla och gå.
 • Det finns en vi-känsla och gemenskap i kommunen och vi känner oss som hässleholmare oavsett var i kommunen vi bor.

Ta del av hela förslaget

Bidra med dina synpunkter

Samrådet pågår fram till och med den 30 oktober 2020.


Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

281 80 Hässleholm


eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Mer information