Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Gamla kemtvättsområdet saneras

Hässleholms kommun har fått pengar av Naturvårdsverket för att göra åtgärdsförberedande undersökningar av det kraftigt förorenade gamla kemtvättsområdet vid Nygatan i Hässleholm.

Högt prioriterat

Föroreningarna kan ha spridit sig till intilliggande mark vid Norra station, vilket gör att området är ett av Skånes högst prioriterade att sanera.


Privat mark

Källområdet är en del av en privat tomt till en bostadsfastighet, men kommunen, via tekniska förvaltningen, är huvudman och miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för de kommande åtgärderna.


Kostnader

I ett första skede har vi fått en halv miljon kronor, senare betalas ytterligare åtta miljoner ut, men man räknar att sanerings-projektet kommer kosta mer framöver.

Karta över det potentiellt förorenade gamla kemtvättsområdet runt Nygatan i Hässleholm

Mer information

E-post Torbjörn Håkansson

miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen