Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Säkra besök på äldreboenden i höst

Det råder fortfarande besöksförbud på äldreboenden, men Hässleholms kommun fortsätter att arbeta för att stödja de boendes sociala kontakt med anhöriga genom att möjliggöra för säkra besök.

Sedan tidigare erbjuder Hässleholms kommun anhöriga att besöka sin närstående på något av kommunens äldreboenden med hjälp av en skiljevägg i plexiglas. Nu pågår ett arbete med att färdigställa utrymmen inomhus på samtliga äldreboenden dit plexiglasen kan flyttas, för att möjliggöra för säkra besök även under regniga och kyliga dagar.

 

Ett besök på äldreboende får i dagsläget bara göras om den verksamhetsansvarige har tillåtit ett undantag från besöksförbudet. Olika verksamheter har olika förutsättningar, och lösningarna för att möjliggöra för säkra besök kan därför variera mellan kommunens äldreboenden, säger verksamhetschef Ulrika Bengtsson.

 

Fortfarande gäller samma riktlinjer som tidigare för att boka ett besök på ett äldreboende. Detta gäller Hässleholms kommuns äldreboenden och inte korttidsboendena Lyckåsa och Linnégläntan.

Boka ett besök

  • Ta kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet för att planera och boka in en tid för ett besök.
  • Enhetschef eller samordnare går igenom utformningen och förutsättningarna för besöket med dig och din närstående.
  • Du får inte uppvisa några sjukdomssymptom vid besöket.
  • Vid behov medverkar personal vid besöken. Personal har även rätt att avbryta besöket om restriktionerna inte följs, eller efter utsatt tid.