Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Covid-19-enheten används till barriärvård

Det finns ett ökat behov av att kunna erbjuda korttidsplatser med fungerade barriärvård. Från och med nästa vecka kommer därför covid-19-enheten på Högalid att användas till barriärvård för de brukare som beviljats en korttidsplats.

Från och med nästa vecka kommer covid-19-enheten på Högalid att användas till barriärvård för brukare som beviljats en plats på ett korttidsboende. Behovet grundar sig i att brukare, som beviljats en plats på något av Hässleholms kommuns korttidsboenden, som lämnar sjukhuset ska placeras i barriärvård under sju dagar. När personen lämnar sjukhuset tas ett inledande prov och en vecka senare, dag 7, tas ett uppföljande prov.

 

Under dessa sju dagar är det viktigt att vi kan utföra en fungerande barriärvård, där brukaren har tillgång till egen toalett. Covid-19-enheten på Högalid uppfyller kraven för en fungerande barriärvård. Den är dessutom tillgänglig, då den inte behövt öppna än för covid-19-smittade brukare, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist-Borg.

 

Får personen, efter det uppföljande provet dag 7, ett negativt provsvar flyttas brukaren från barriärvården på Högalid till den beviljade korttidsplatsen på något av Hässleholms kommuns korttidsboenden.

Covid-19-teamet ansvarar

Det mobila covid-19-teamet kommer att ge vård och omsorg till brukare med barriärvård på covid-19-enheten på Högalid. Enheten kommer att användas till barriärvård så länge behovet finns.