Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Stabsarbetet trappas ner

Läget är stabilt inom kommunens verksamheter, även om coronapandemin pågår och påverkar. Krisledningsstaben trappar därmed ner till att ha möte varannan vecka från och med den 2 september. Om läget förändras kommer stabsarbetet att anpassas på nytt.

Rapportering varannan vecka

- Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen för att vara beredda att agera. Kommunens verksamheter har anpassat sig till ett nytt normalläge, och det gör att vi nu inte har samma behov av stabsmöten som tidigare, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.


Samtliga förvaltningar och bolag kommer fortsättningsvis att rapportera in en lägesuppdatering varannan vecka för att bidra till en gemensam lägesbild.


Kommunledningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att vara representerade på stabsmötena varannan vecka.

 

Krisledningsstaben har varit aktiverad sedan den 11 mars för att samordna det kommunövergripande krisledningsarbetet med anledning av coronapandemin.