Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Polisen genomför trygghetsmätning i kommunen

Känner du dig trygg i ditt bostadsområde? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? Nu genomför polisen i region Syd en lokal trygghetsmätning i Hässleholms kommun.

Ta chansen att säga vad du tycker!

Med start den 12 augusti skicka polisen ut enkäter till ett slumpmässigt urval av medborgare i åldern 16-85 år. Syftet är att polisen och kommunen ska få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om trygghet i sin boendemiljö.

 

Svaren är viktiga för Hässleholms kommun, för att vi på bästa sätt ska kunna planera och utveckla vårt brottsförebyggande arbete inom kommuenn, och tillsammans med samverkanspartners.

 

Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att svara och därmed ta chansen att påverka vårt arbete. Det är viktigt med så många svar som möjligt.