Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Arbete för att förhindra fortsatt smittspridning i skola och förskola

Vi hälsar barn och elever välkomna tillbaka till ett nytt verksamhetsår. Arbetet med att minska spridningen av coronavirus i sokla och förskola fortsätter.

Öppna verksamheter

När höstterminen inleds är barn- och utbildningsförvatningens verksamheter, med några undantag, öppna som normalt. Ett undantag är Hässleholms tekniska skola, där årskurs 2 och 3 kommer att ha undervisning i skolans lokaler varannan dag. För årskurs 1 blir all undervisning skolförlagd. Det andra undantaget är öppen förskola (Familjens hus) som tillsvidare kommer att bedrivas utomhus. Vi kommer att återuppta Kulturskolans verksamhet och modersmålsundervisningen kommer att bedrivas under mer normala former.


Det är fortfarande av största vikt att vi alla hjälps åt att upprätthålla ett beteende som minskar risken för smittspridning. Därför vänder vi oss till alla barn, elever och vårdnadshavare för stöd när det gäller att minimera risken för smittspridning. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.


Åtgärder för minskad smittspridning

Den viktigaste insatsen som vi kan göra är att hålla barn och elever som visar de minsta symtom på förkylning eller influensa hemma. Förskola och skola kommer att kontakta vårdnadshavare om barn eller elever visar sådana symtom. Myndiga elever kommer att skickas hem från skolan. Om symtomen upphör gäller som tidigare att man ska var symtomfri i två dagar innan återgång. Om det finns kvarstående torrhosta gäller det som står på Folkhälsomyndighetens hemsida:

”Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.”


Tillsammans minskar vi smittspridningen

Skolan har ett stort ansvar när det gäller att minska smittspridningen men vi beöver hjälpas åt. Vi önskar att du som är vårdnadshavare påminner ditt barn, de barn som är stora nog att förstå budskapet, om vikten av att tvätta händer med tvål och vatten så ofta som möjligt, och att hålla avstånd så gott det går i skolmiljön.


Skolan kommer för sin del att behålla andra begränsningar, som att undvika större samlingar med besökare i skolan, att undvika fysiska möten utanför skolan, att undvika ej nödvändiga resor, undvika utbyten mellan skolor, etc.


Vi vill också påminna om att skolplikten för elever i grundskolan och grundsärskolan gäller precis som vanligt, liksom förutsättningarna för att få studiebidrag för studier i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Sjukdom är självklart en giltig frånvaro, men inte frånvaro för att man stannar hemma i förebyggande syfte om man är frisk.

Folkhälsomyndigheten om arbetet med att förhindra smittspridning i förskola och skola. länk till annan webbplats


Ingen spridning i våra verksamheter

Trots att vi under våren och sommaren har haft personal, barn, elever och vårdnadshavare i våra verksamheter som har haft bekräftad coronainfluensa finns det inga signaler om att smittspridning har skett vidare på någon av våra arbetsplatser. Tack till alla som har bidragit till det!