Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Covidenheten främst till för patienter från sjukhus och/eller med demenssjukdom

Covidenheten kommer i första hand inriktas på att ta emot patienter med konstaterad smitta som kommer från sjukhus. Enheten kommer också ta hand om personer med konstaterad smitta som har en demenssjukdom, i de fall där det är svårt att isolera dem på rummen.

Personer som har konstaterad covid-19 på äldreboenden kommer främst vårdas i kohortvård på sitt boende, likaså kommer personer med konstaterad covid-19 inom hemtjänsten vårdas i sitt hem i möjligaste mån.

 

– Vi har samrått med Smittskydd Skåne i frågan. Det är dessa rekommendationer vi har fått, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom omsorgsförvaltningen.


Utgångspunkten är alltså att patienter med konstaterad smitta som bor antingen på särskilt boende eller i ordinärt boende och har hemtjänst/hemsjukvård vårdas i sin vanliga miljö. Däremot kommer patienter inom hemtjänsten erbjudas att flyttas till covidenheten om allmäntillståndet försämras, men inte kräver sjukhusvård. Detta gäller om behovet av omvårdnad inte kan tryggas hemma.


– Vi gör en bedömning från fall till fall. Patienten bestämmer själv om han eller hon vill flytta till covidenheten om behov uppstår, eftersom vi aldrig kan tvinga någon till detta, berättar Birgitta Ljungbeck.


Covidenheten redo att öppna

På covidenheten finns nu full personalstyrka och enheten är redo att öppna när behovet finns.