Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-08-11 08.58

Eldningsförbud i Skåne nordost

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från och med måndagen den 10 augusti.

Eldningsförbudet gäller  i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare men kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.


Grilla säkert

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser eller använda friluftskök. Förbudet innefattar inte grillning med grillkol, grillbricketter, gasolgrill eller i spritkök.


Att tänka på när du grillar utomhus:

  • Grilla endast på iordningsställda grillplatser eller i sprikök på fasta platser ovanför mark där det inte finns någon fara för antändning och där spridningsrisken är
  • Grilla med grillkol eller grillbriketter, inte med ved
  • Ha alltd vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt
  • Följ instruktionerna för tändvätska och andra tändhjälpmedel
  • Håll alltid koll på grillen
  • Se till att glöden är helt släckt när du lämnar platsen.