Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholms kommun öppnar särskilt covid-19-korttidsboende

Nu är det klart att Hässleholms kommun öppnar ett särskilt covid-19-korttidsboende. Bakgrunden till att boendet öppnar är främst att minska risken för smittspridning.

Det särskilda covid-19-korttidsboendet ger kommunen goda förutsättningar att hantera eventuell smitta och det kan öppna när behovet finns, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist Borg.

 

Det nya covid-19-korttidsboendet kommer att finnas i en avskild del av äldreboendet Högalid och rymma 12 platser och dessa kommer att öppna i etapper. Syftet med det nya korttidsboendet är att minska risken för smittspridning och det kommer att vara öppet så länge behovet finns.

 

Sedan tidigare finns ett specialiserat covid-19-team inom ordinärt boende, som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.