Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tillfälligt coronastöd till föreningar

Nu finns det möjlighet för föreningar som drabbats av pandemins effekter under året att söka extra stöd.

corona

Tillfälligt stöd

Ansökan görs löpande, dock senast den 30 november 2020. I ansökan redovisas bland annat de behov inom ordinär kärnverksamhet som föreningen inte kunnat finna annan finansiell lösning för och som är avgörande för föreningens fortlevnad.

 

I ansökan ska en ekonomisk redovisning bifogas som beskriver intäktsbortfall, uteblivna nettointäkter, indirekt intäktsbortfall samt eventuella merkostnader för omställning/anpassning av verksamheten.


Ansöka om stöd

 

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Hässleholms kommun. Det bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.