Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Lämna dina synpunkter på kommunens nya VA-plan

Ett förslag på ny VA-plan för Hässleholms kommun är ute på remiss fram till den 30 september.

Vad är en VA-plan?

Hässleholms kommun saknar idag en gällande VA-plan. Syftet med planen är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen.


En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är viktigt i ett hållbart samhälle. Välfungerane VA-anläggningar säkerställer tillgången till vårt viktigaste livsmedel - dricksvattnet, ser till att spillvatten borttransporteras och tas om hand, samt att dagvatten avleds i tillräcklig mängd vid regn och snösmältning.

 

Förslaget och mer information hittar du här: Länk till VA-planens hemsida


Synpunkter

Synpunkter kan lämnas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden från den 29 juni till den 30 september 2020.

 

Synpunkterna skickas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden via epost eller via vanlig post till:

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hässleholms kommun
281 80 HÄSSLEHOLM

Mer information

Du kan använda rutan "Mer information" för kort fakta, kontaktinformation och länkar. "Mer information" är en textmodul med dekorationen "Mer information". Det går bra att ta bort modulen om den inte behövs i din nyhet.