Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-07-03 14.24

Aktuellt om coronasituationen vecka 27

Särskilt covid-team, krisledningsstabens arbete under sommaren och tillfälligt stöd till föreningar.

Läget inom omsorgsförvaltningen

För att minska smittspridningen startar ett särskilt team den 30 juni som bara ska jobba med personer som har konstaterad covid-19 inom hemtjänsten. Teamet kommer att vara i tjänst dygnet runt, jobba helt separerat från övrig personal. Arbetet med att starta upp en covidenhet på Högalidshemmet fortsätter.


Den aktuella statistiken över antalet smittade i omsorgsförvaltningens verksamheter publiceras på hassleholm.se varje vardag klockan 14, även under sommaren.

Följ det aktuella smittläget inom omsorgsförvaltningen


Personal med symtom på covid-19 fortsätter att provtas i samarbete med Region Skåne. Provtagningen möjliggör att de medarbetare som inte konstateras ha covid-19 snabbare kan komma tillbaka till jobbet.


Sedan den 22 juni finns det möjlighet för en person som bor på något av Hässleholms kommuns äldreboenden att få besök av en familjemedlem. Besöket sker utomhus vid en plexiglasvägg för att det ska vara under trygga former. Anhöriga planerar besöket tillsammans med enhetschefen för boendet.


Krisledningsstabens arbete under sommaren

Krisledningsstaben fortsätter att samordna det kommunövergripande arbetet. Under sommaren är det en mindre grupp som har stabsmöte en gång i veckan, förutsatt att läget med coronaviruset inte förändras.


Tillsyner av serveringsställen

Hässleholms kommuns livsmedelsinspektörer gör tillsyner för att minska trängsel på serveringsställen som exempelvis restauranger, barer, skolmatsalar, caféer, kiosker, uteserveringar och caféer i anslutning till förbutiker. Om en verksamhet inte följer reglerna när det gäller trängsel, trots upprepad kontakt, kan livsmedelsinspektörerna från och med den 1 juli ta beslut om att stänga en verksamhet. Tidigare har Smittskydd Skåne beslutat om att stänga verksamheter som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Du kan höra av dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om du har synpunkter på hur en verksamhet arbetar för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Skicka e-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


På allmänna platser som exempelvis badplatser, stormarknader, campingplatser, systembolag och apotek ska det finnas åtgärder för att minska trängsel. Du ska kunna hålla minst en och en halv meters avstånd till andra. Var och en har ett ansvar för att följa det och tillsammans hjälps vi åt att göra det möjligt. Om du upplever trängsel på allmänna platser kan du vända dig till Länsstyrelsen Skåne.

Skicka e-post till Länsstyrelsen Skåne


Tillfälligt stöd till föreningar

Coronapandemin har gjort det svårt för många föreningar att ha igång sina verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att reservera 500 000 kronor för ett tillfälligt föreningsstöd under 2020. Kommunens tillväxtchef kommer tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen hantera ansökningar om tillfälligt föreningsstöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar därefter beslut om att bevilja stöden.


Utökade telefontider hos individ- och familjesupporten

Sedan mitten på mars har individ- och familjesupporten utökade telefontider på telefonnummer 0451-26 88 60. När fler är hemma mer ökar social oro och våld i nära relation. Individ- och familjesupporten kommer att ha utökade telefontider under sommaren också.

Måndagar kl. 13-14.30
Tisdagar kl. 13-14.30
Onsdagar kl. 8-9.30
Torsdagar kl. 13-14.30
Fredagar kl. 8-9.30


Bada med omtanke

Filuftsbadet i Vinslöv och simhallarna i Tyrs hov och Qpoolen har öppet för badande besökare. Allra helst ska badgäster byta om hemma istället för i gemensamma omklädningsrum.

Öppettider i simhallar och friluftsbad


På kommunens badplatser finns skyltar om att hålla avstånd som en påminnelse för att visa omtanke om andra.

Mer information