Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Hässleholm startar särskilt covid-19-team inom ordinärt boende

Hässleholms kommun startar ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart ska arbeta mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet startar den 30 juni och kommer att vara tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan.

Det finns flera fördelar med ett särskilt team, framförallt minskar risken för att smitta sprids, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist Borg.

 

Covid-19-teamet startar den 30 juni och kommer att jobba helt separat från övrig personal. De får en egen lokal att utgå från och egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt 15 vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

 

Alla har frivilligt anmält sitt intresse för att arbeta i teamet. Det är ett motiverat gäng som vill göra sitt bästa i en mycket speciell situation, säger Eva Liljekvist Borg.

Specialiserat team

Den som leder det nya covid-19-teamet inom ordinärt boende är Monica Nilsson. I vanliga fall arbetar Monica som enhetschef på äldreboendet Hemgården i Tyringe, men när coronaviruset var ett faktum ville hon vara en del av arbetet med det nya teamet.

 

Det känns väldigt spännande att vara en del av ett team som kommer att bli specialiserade och duktiga på att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19, säger enhetschef Monica Nilsson.

 

När en brukare i ordinärt boende blivit konstaterat smittad av coronaviruset tar covid-19-teamet över och ansvarar för vården och omsorgen tills personen friskförklaras.

 

På så vis behöver inte övrig personal känna oro för att arbeta med smittade personer, i och med att covid-19-teamet tar över, säger Eva Liljekvist Borg.