Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Omsorgschefen slutar

Hässleholms kommun och Anneli Larsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, går skilda vägar. Eva Liljekvist Borg går in som tillförordnad förvaltningschef.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson har entledigat förvaltningschef Anneli Larsson. Hon lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Efter att kommundirektören samrått med kommunstyrelsens arbetsutskott och omsorgsnämndens presidium har det visat sig att förvaltningschefen inte har det förtroende som krävs för att leda förvaltningen framöver.


- Ett ömsesidigt förtroende är nödvändigt i vår verksamhet, och när det inte längre finns kom vi överens om att gå skilda vägar. Att leda omsorgsförvaltningen är ett av de svåraste uppdragen vi har i kommunen. Vi har under en tid försökt att hitta olika vägar framåt, men båda parter känner nu att detta alternativ är det som återstår och det som är bäst för verksamheten, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.


- En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete som förvaltningschef är att ha uppdragsgivarens fulla förtroende. Eftersom det nu saknas blir mitt uppdrag tyvärr helt omöjligt, säger Anneli Larsson, avgående förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.


- Omsorgsförvaltningen har många kompetenta medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för våra brukare, och det är oerhört viktigt att förvaltningsledningen, nämnden, medarbetarna och de fackliga organisationerna är samspelta i detta arbete. Nu blickar vi framåt och lägger fokus på att hitta nya lösningar för medborgarnas bästa, säger omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M).

 

Eva Liljekvist Borg går in som tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Hon är en erfaren chef som känner kommunen och verksamheten sedan tidigare eftersom hon under de senaste åren i perioder tjänstgjort som förvaltningschef för såväl omsorgsförvaltningen som socialförvaltningen i Hässleholms kommun.


Enligt anställningsavtalet har Anneli Larsson rätt till ett avgångsvederlag på tolv månadslöner plus lön för uppsägningstiden på sex månader.