Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

En andra chans att tycka till kring nya stambanor Hässleholm - Lund

Grön skog med tåg som kör längs järnvägspår.

Trafikverket genomför nu samråd 2 som en del i planeringsarbetet inför nya stambanor på sträckan Hässleholm – Lund. Fram till och med idag den 18 juni kan du lämna synpunkter på det material som hittills är framtaget i lokaliseringsutredningen. Kommunen kommer också att lämna synpunkter i ett yttrande i slutet av juli.

Samrådsmaterialet består av ett utkast på lokaliseringsutredningen tillsammans med ett antal underlag. Där ingår bland annat dokument som stadsanalys av Hässleholm, naturvärdesinventering, social konsekvensanalys och miljökonsekvensbeskrivning. En läsanvisning finns till hjälp för att lättare förstå upplägget och se vilka delar som kommer att kompletteras i det fortsatta arbetet.


Större område ska utredas

I utredning ingår sedan tidigare ett område som är ca sju mil långt och tre mil brett mellan Hässleholm och Lund. I norra delen behöver utredningsområdet utökas, för att man ska kunna undersöka tänkbara alternativa anslutningar till södra stambanan norr om Hässleholm. Därför ber Trafikverket nu även om yttranden om olika aspekter och intressen inom det nya området.


Flera samråd

Under samråd 2 presenterar Trafikverket de förutsättningar som de har arbetat fram sedan det första samrådet tidigare i år. Syftet med samråd 2 är att är att stämma av förutsättningarna som ligger till grund för analys och värdering för hela det efterföljande planerings- och utredningsarbetet.


Notera att det inte kommer presenteras några förslag på korridorer för den nya järnvägen under samråd 2. Det sker först vid samråd 3, som planeras till vintern 2020-2021.


Webbsamråd

Samråd 2 är ett webbsamråd vilket innebär att inga fysiska träffar genomförs.


Läs mer om projektet, ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter via Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information

Lokaliseringsutredningen är en av de tidigaste delarna i planeringsarbetet vid byggandet av ny järnväg. Trafikverket utreder olika lämpliga sträckningar, så kallade korridorer, för den nya järnvägen. I det arbetet behöver de ta hänsyn till olika aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.