Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Förstudien REDIG får grönt ljus

Förstudien med namnet REDIG ska hitta digitala lösningar för Omsorgsförvaltningens korttidsboende i Hässleholms kommun. Ansökan har nu godkänts av Tillväxtverket och projektet kommer att finansieras till 50 % av EU.

Foto på Fredrik Carbonnier som ler mot kameran.

Fredrik Carbonnier, projektledare för REDIG.

Skräddarsy tekniska lösningar

Enligt SKR kommer andelen personer över 80 år att öka med nästan 50 % de närmaste tio åren, medan personer i arbetsför ålder bara kommer att öka med 5 % i Sverige. Vården behöver kunna arbeta mer effektivt för att bibehålla kvaliteten när de ska erbjuda vård till fler personer. Med rätt verktyg kan kvaliteten på vården dessutom öka.

 

Förstudien REDIG (Resurseffektivisering med digitala stöd) ska därför kartlägga behov och skräddarsy tekniska lösningar till verksamheter inom Omsorgsförvaltningen, Hässleholms kommun. Korttidsboende är en del av Omsorgsförvaltningen där personalen stöttar sjuka personer som behöver omvårdnad men som inte kan tillgodoses i hemmet. Individen får stöttning och träning under en kortare period för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet.

 

Hur ska förstudien genomföras?

Projektledare för förstudien är Fredrik Carbonnier, enhetsschef på Omsorgsförvaltningen. En arbetsgrupp kommer att delta på workshops och genomföra olika studier och kvalitativa observationer i verksamheten. En styrgrupp med representanter från omsorgsförvaltningen, IT-avdelningen samt samarbetspartners arbetar strategiskt i förstudien. Förstudien kommer fokusera på de problem som finns nu och de som förväntas uppstå i framtiden. Utifrån workshops, studiebesök och analyser tas slutsatser fram kring vilka digitala lösningar som ger mest effekt utifrån verksamhetens behov.


Förstudien finansieras till 50 % av EU-medel via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet ingår i Tillväxtverkets programutlysning för Investeringar för tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge, med fokus på inkluderande tillväxt - bredband. 

Mer information

För frågor om förstudien kontakta:
Fredrik Carbonnier, projektledare
telefon 0451-26 64 16 eller e-post till Fredrik

 

För generella frågor om EU kontakta:

Amanda Lindblad, Europa Direkt Hässleholm

telefon 0451-26 82 47 eller e-post till Amanda