Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU bidrar med två brandbekämpningsplan för att stärka svensk beredskap

Nu står två brandbekämpningsplan stationerade på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och andra EU-länder i norra Europa. Planen är en del av EU:s gemensamma civilskyddsmekanism rescEU och finansieras till 90 procent av EU-medel.

Två gula flygplan står på en parkering i Örebro. En tjänsteperson med en väst där det står "EU:s gemensamma civilskyddsmekanism" på engelska, går mot flygplanen.

Brandbekämpningsplan från Italien och Frankrike parkerade i Örebro i juli 2018. En tjänsteperson från EU:s gemensamma civilskyddsmekanism hjälper till att koordinera uppdraget. Foto: Pavel Koubek, Europeiska unionen 2018.

Flygbekämpning av eventuella skogsbränder är av högsta prioritet

I en ceremoni på Skavsta flygplats idag kommer de nya flygplanen att visas upp. Utöver flygplanen har Sverige tidigare bidragit till rescEU med sex helikoptrar vilka också till stor del finansierats av EU.

- Dessa brandbekämpningsplan, som kan rycka ut och bekämpa bränder i hela Sverige, finansieras till 90 % av EU genom RescEU, EU:s civilskyddsmekanism. De är ett bra exempel på hur EU:s medlemsländer poolar sina resurser för att gemensamt anskaffa dyr utrustning. Som en följd av Coronapandemin föreslog EU-kommissionen i förra veckan mer pengar till rescEU för att ytterligare förbättra EU:s krisberedskap, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Skogsbränderna i Europa förväntas förvärras på grund av klimatförändringarna och därför är flygbekämpning av skogsbränder av högsta prioritet för rescEU. Inför årets säsong har Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Sverige erbjudit sammanlagt 11 flygplan och 6 helikoptrar för att bekämpa skogsbränder inom EU.


Vad är rescEU?

RescEU är EU:s gemensamma civilskyddsmekanism som håller en reservkapacitet på europeisk nivå för att i krislägen, till exempel skogsbränder, jordbävningar eller epidemier, komplettera nationella resurser när dessa inte räcker till. Den har tre prioriterade områden;

  • brandbekämpning från luften
  • medicinska kriser (evakuering, fältsjukhus, lager av läkemedel)
  • kemiska, biologiska, strålnings- och kärnkraftshot


Hur finansieras flygplanen?

EU-kommissionen betalar 80-100 % av inköp och underhållskostnader för de gemensamma resurserna och 75-100 % av användningskostnaderna. Beslutet att använda de gemensamma resurserna tas av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap (ERCC) för att förbättra effektiviteten och flexibiliteten i användningen av de gemensamma resurserna.


För de två brandbekämpningsplan som visas i Skavsta idag har Sverige och EU-kommissionen kommit överens om att kommissionen betalar 11 miljoner euro eller 90 % av upphandlings- och underhållskostnaderna. Förutom dessa två plan har Sverige sedan tidigare erbjudit 6 helikoptrar – även dessa med EU-finansiering.


Förslag om att förstärka RescEU

Behovet av ett flexiblare, snabbare och mer reaktivt system för att hantera storskaliga nödsituationer är en av lärdomarna från utbrottet av covid-19-pandemin. Därför ingår en uppdatering och förstärkning av rescEU och EU:s civilskyddsmekanism i EU-kommissionens förslag till återhämtningspaket som presenterades den 27 maj.