Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-06-16 12.10

Stöd till privata vård- och omsorgsaktörer

Om en privat vård- och omsorgsaktör i Hässleholms kommun drabbas av brist på skyddsutrustning kan denna ansöka om att få beställa detta genom SKL Kommentus Inköpscentral.

För att underlätta för kommuner och kommunalt finansierade privata vård- och omsorgsverksamheter att säkra tillgången till skyddsutrustning under Coronapandemin, erbjuds nu även privata vård- och omsorgsaktörer i Hässleholms kommun att göra inköp via ramavtal. Inköpen gäller bristvaror av skyddsutrustning och desinfektionsmedel som uppkommit på grund av Coronapandemin. Inköp via ramavtalet ska inte ersätta ordinarie inköpskanaler utan enbart användas vid bristsituation av skyddsutrustning som uppkommit på grund av Coronapandemin.


Privata utförare rapporterar lägesbildExcel (excel, 30 kB) och behov av skyddsutrustningExcel (excel, 26 kB) till den kommun där den privata utföraren har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Den privata utföraren ansvarar själva för sin rapportering. Rapporterna skickas till kommunen med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se

Kommunen rapporterar sedan in detta till Socialstyrelsen.

Aktörer med tecknat ramavtal

De privata vård- och omsorgsaktörer som Kommunförbundet Skåne (KFSK) har tecknat ramavtal med och som geografiskt finns i Skåne kontaktar KFSK direkt för att få möjlighet att beställa.

Aktörer utanför ramavtal

De privata aktörer med placeringar utanför ramavtal kontaktar Hässleholms kommun för att ansöka om ett godkännande för att få möjlighet att beställa.

  1. För att ansöka om godkännande fyller du i blanketten “Anmälan för avrop för privat verksamhet”Word (word, 62 kB) och skickar den med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se
  2. Hässleholms kommun måste godkänna de privata vård- och omsorgsverksamheter som ska nyttja avtalet.
  3. Om verksamheten godkänns för att nytta avtalet skickar Hässleholms kommun blanketten till OneMed.
  4. OneMed skickar därefter inloggningsuppgifter till verksamheten som då får tillgång till ett eget konto i webbutiken.
  5. Respektive verksamhet loggar in i webbutiken och lägger sina beställningar. Privata vård- och omsorgsverksamheter lägger sina beställningar själva då de har egna faktureringsadresser.
  6. Leveranserna skickas direkt till angiven leveransadress.