Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU:s återhämtningspaket efter coronakrisen

Coronapandemin har kastat Europa in i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. För att bidra till att ekonomin tar fart igen presenterar EU-kommissionen ett omfattande återhämtningspaket för att stärka grön omställning, digitalisering och skapandet av ett mer motståndskraftigt samhälle. Återhämtningspaketet kallas "Nästa generations EU" och innehåller 750 miljarder euro i stöd, vilket motsvarar 8 000 miljarder i svenska kronor.

Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen står i plenumsalen i Europaparlamentet.

Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. Foto: EU-kommissionen

EU-kommissionens förslag

– I dag står vi inför ett avgörande ögonblick. En svag ekonomi i en del av Europa försvagar en starkare ekonomi i en annan del. Antingen går vi alla vidare på egen hand och lämnar länder och regioner i sticket och accepterar ett EU där vissa har och andra inte. Eller så går vi framåt tillsammans, sade kommissionsordföranden Ursula von der Leyen när hon under onsdagen den 27 maj lade fram sitt förslag inför Europaparlamentet.

Återhämtningspaketet "Nästa generations EU"

Av 750 miljarder euro i återhämtningsinstrumentet kommer 500 miljarder utgöra bidrag och 250 miljarder lån till medlemsländernas investeringar. Paketet har fokus på de hårdast drabbade länderna, regionerna och sektorerna och innehåller:

  • Hjälp till privata investeringar att komma igång genom lånegarantier samt stöd från den Europeiska Investeringsbanken (EIB) till re-kapitalisering av sviktande företag.
  • Omedelbara och utökade insatser för forskning på vaccin och behandlingsmetoder, förstärkt civilskyddsmekanism och ett nytt hälsoprogram.


Uppdaterad EU-budget

EU-kommissionens nya förslag till långtidsbudget för åren 2021-27 landar på totalt 1 850 miljarder euro, inklusive de 750 miljarder euro som ingår i återhämtningspaketet. Budgeten har förhandlats av medlemsländerna under cirka två år. Kommissionens nya förslag bygger på det senaste kompromissförslaget från slutet av februari.


Hur ska återhämtningspaketet finansieras?

EU-budgeten består av avgifter från medlemsländerna, så kallade egna medel. För att finansiera de åtgärder som ligger utanför den traditionella EU-budgeten föreslås EU-kommissionen låna pengar på finansmarknaden, vilket sedan skulle återbetalas genom bland annat utökade avgifter från medlemsländerna.


Vad händer nu?

Nu påbörjas förhandlingar inom Europeiska rådet och Europaparlamentet. Senast i juli ska Europeiska rådet besluta om förslaget, och senast i december ska EU-budgeten godkännas av Europaparlamentet. Förslaget om EU:s egna medel ratificeras av alla medlemsländer i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Ratificering innebär att landet binder sig rättsligt till förslaget.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar