Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny covid-19-enhet öppnar i Hässleholm

En ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 öppnar i Hässleholms kommun. Syftet är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.

Den 20 maj beslutade omsorgsnämndens ordförande om att öppna en ny tillfällig korttidsenhet inriktad mot vård och omsorg av brukare med konstaterad covid-19. Dessutom startar ett nytt specialiserat hemtjänstteam. Teamet, som utgår från den nya korttidsenheten, kommer att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

 

Den nya enheten kommer att inrättas på en avskild del av Högalid och rymma 12 platser. Lokalerna till den nya enheten har egen ingång och ingen, varken personal eller brukare, behöver passera några allmänna utrymmen på Högalid. Den nya enheten och det nya teamet beräknas vara igång i början av juni efter beslut från Länsstyrelsen.

 

Tanken bakom den nya enheten och det nya teamet är att ytterligare begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19. På så vis minimerar vi smittspridning och skapar trygghet för de vi finns till för, säger förvaltningschef Anneli Larsson.

Trygga medarbetare

Det är medarbetare med stor erfarenhet som kommer att bemanna den nya enheten och det nya teamet för brukare med konstaterad covid-19. Medarbetarna har själva anmält sitt intresse för att arbeta inom enheten och teamet och de får utökad utbildning i både basala hygienrutiner samt användning av skyddsutrustning.

 

Alla medarbetare gör ett fantastiskt arbete och det är otroligt viktigt att säkerställa att de känner sig trygga i sitt arbete. Att lära sig att använda rätt skyddsutrustning på rätt sätt i rätt situation är en del i det arbetet, säger Anneli Larsson.

 

Den nya tillfälliga korttidsenheten på Högalid planeras vara i drift så länge förvaltningen bedömer att behov finns.

Mer information

För att vistas på enheten krävs beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av korttidsvistelse. För brukare som redan har beslut om särskilt boende krävs inget beslut om korttidsvistelse. Prioritering för vistelse på enheten administreras av boendesamordnare i samverkan med enhetschef och övriga berörda professioner.