Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Aktuellt om coronasituationen

I Hässleholms kommun är en del verksamheter fortsatt mycket påverkade av situationen med coronaviruset, men överlag är läget stabilt. Krisledningsstaben fortsätter att planera och samordna för att hålla igång samhällsviktiga funktioner.

Fall inom omsorgsförvaltningen

I dagsläget finns ett antal smittade i kommunen och det förekommer fall av konstaterad smitta inom omsorgsförvaltningen. Det pågår ett intensivt arbete för att minska smittspridningen.


- Det här är naturligtvis ledsamt. Vi har förberett oss på situationen. Vi har rutiner och arbetar efter myndigheternas rekommendationer för att vårda de som är sjuka och för att minska smittspridningen, säger Anneli Larsson, förvaltningschef.


Provtagning av vård- och omsorgspersonal

En viktig del i att minska smittspridningen är att det finns möjlighet att provta personal inom vård och omsorg via Region Skåne. Vård- och omsorgspersonal kan bli provtagna om det finns misstanke om covid-19. Detta gäller för personal inom prioriterade verksamheter: äldreboende, hemtjänst och LSS-boende.


Enhetschefen bedömer om medarbetaren uppfyller kriterierna för provtagning. Om kriterierna är uppfyllda kan medarbetaren bli erbjuden provtagning i samband med sjukanmälan.


Region Skåne erbjuder provtagning av vård- och omsorgspersonal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.


Inspektioner i livsmedelsbutiker och på restauranger

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör tillsynsinspektioner så att det inte blir trängsel i livsmedelsbutiker och på restauranger. Ett antal klagomål har kommit in på att verksamheter inte följer myndigheternas rekommendationer. Flera av verksamheterna har visat sig ha godtagbara rutiner för att minska smittspridningen. Vissa har behövt förbättra sitt arbete genom att exempelvis sätta upp information och sätta markeringar på golven om att hålla avstånd. Några har behövt möblera om så att trängsel inte kan uppstå. I en del fall gör miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen en ny kontroll.


Annorlunda skolavslutningar

I kommunens grundskolor kommer elever och personal ha avslutning i klassrummet med respektive klass. Avslutningen är fredagen den 12 juni.


För elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet samt elever som går tredje året på Norrängsskolan gymnasium är det ingen skolavslutning. Eleverna får istället sommarlov torsdagen den 11 juni.


De elever som tar studenten kommer få springa ut. Varje student får ta med sig två anhöriga som väntar utomhus för att se när studenterna springer ut. Äldre släktingar eller personer som tillhör någon annan riskgrupp ombeds att inte vara med.


Stabilt personalläge

För att kunna omdisponera personal om situationen skulle förändras har kommunen inventerat vilka medarbetare som har erfarenhet inom vård och omsorgsområdet. Just nu är personalläget gott inom omsorgsförvaltningen och övriga verksamheter.


Hjälp till 70+ och andra riskgrupper

Kommunens samverkan med frivilligorganisationer för att hjälpa personer över 70 år eller som tillhör någon annan riskgrupp att handla har kommit igång bra. Hittills har frivilligorganisationer hanterat ett antal ärenden. Hjälpen är till för dem som inte har någon anhörig som kan hjälpa till med ärenden och som inte har möjlighet att beställa mat online. Förmedlingen av hjälpen går via kommunens medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00.


-Många har hjälp av sina anhöriga, grannar och andra närstående som gör fantastiska insatser. Men alla har inte den möjligheten, därför är vi väldigt tacksamma att extra stöd finns med hjälp av frivilliga krafter, säger Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare.


Väntar på rekommendationer inför sommaren

I det fortsatta arbetet väntar kommunen på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vad som gäller för besöksmål, badstränder och andra samlingsplatser i sommar.