Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Samarbete för att hjälpa 70+ och andra riskgrupper

Situationen med coronaviruset utmanar oss alla, men för riskgrupperna kan det vara extra jobbigt att få vardagen att fungera. Genom samverkan med frivilliga organisationer finns nu möjlighet att få hjälp med matinköp och upphämtning av läkemedel. Stödet riktar sig till personer i riskgrupper som inte har möjlighet att få hjälp på annat sätt.

-Jag förstår att det är väldigt tufft, men var rädd om dig och fortsätt stanna hemma om du tillhör någon riskgrupp. Ta hjälp med dina nödvändiga ärenden och håll kontakten på distans med dina nära och kära. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom denna påfrestande tid – håll i och håll ut! säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Samverkan med frivilligorganisationerna grundar sig på en avsiktsförklaring mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner och organisationer i civilsamhället. I Hässleholms kommun har det lett fram till ett samarbete med Röda Korset, Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet.

 

-Många har hjälp av sina anhöriga, grannar och andra närstående som gör fantastiska insatser. Men alla har inte den möjligheten, därför är vi tacksamma att extra stöd finns med hjälp av frivilliga krafter, säger Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare.

 

Den som behöver hjälp med matinköp och upphämtning av läkemedel vänder sig till kommunens medborgarservice som vägleder och förmedlar kontakten vidare. Hjälpen bygger på frivilliga insatser, och tillgången är beroende av hur situationen utvecklar sig.

 

-Vi ser fantastiska insatser från medborgare, näringsliv, föreningar och frivilligorganisationer som på olika sätt visar omtanke och handlingskraft. Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi behöver hjälpas åt. Känner du någon som sitter ensam hemma? Ta kontakt och fråga om du kan hjälpa till, säger Lars Johnsson (M).

 

Hjälp med livsmedel och läkemedel

 

  • Ta i första hand hjälp av någon nära för att handla och uträtta dina ärenden. För att någon annan ska kunna hämta ut receptbelagd medicin åt dig behövs en digital fullmakt. Tänk på att vara ute i god tid med att ordna fullmakt.

 

  • Om du inte har någon som kan hjälpa dig finns det flera matbutiker och restauranger i vår kommun som erbjuder hemleverans. Kontakta kommunens medborgarservice via telefonnummer 0451-26 70 00 om du inte har tillgång till internet, så hjälper de dig.
    Lista med matbutiker, restauranger och caféer med hemleverans

 

  • Har du ingen som kan hjälpa dig med matinköp eller läkemedel? Ring kommunens medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00 för vägledning.

 

Samtalsstöd

Är du orolig eller bara behöver någon att prata med? Ring Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33, vardagar kl. 8-19 samt helger kl. 10-16. Du kan även ringa Svenska kyrkans jourhavande präst på telefonnummer 0451-77 62 80, alla dagar kl. 8-17. Övrig tid når du en jourhavande präst via 112.

 

För dig som vill hjälpa till

Är du intresserad av att engagera dig i en frivilligorganisation? Ring kommunens medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00 så hjälper de dig vidare.