Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Vissa lättnader för barn och elever

Vi öppnar försiktigt upp verksamheter som haft stängt under coronaepidemin. Barn i allmän förskola kan åter igen nyttja sin plats i förskolan, öppna förskolan ordnar utomhusaktivitet på prov, Kulturskolan startar upp viss verksamhet.

Vi öppnar försiktigt upp verksamheter som haft stängt under coronaepidemin. Barn i allmän förskola kan åter igen nyttja sin plats i förskolan, öppna förskolan ordnar utomhusaktivitet på prov, Kulturskolan startar upp viss verksamhet. Foto: Linda Färdig

Barn- och utbildningsförvaltningen öppnar försiktigt upp för barn och elever i verksamheter som haft stängt under coronaepidemin. Barn i allmän förskola kan åter igen nyttja sin plats i förskolan, öppna förskolan ordnar utomhusaktivitet på prov och Kulturskolan startar upp viss verksamhet. Lättnaderna görs med stor försiktighet och gäller från och med den 4 maj. Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen ökar eller om personalfrånvaron ökar igen.

Vi hade stor personalfrånvaro i mitten av mars fram till efter påsklovet men den är nu tillbaka på mer normala nivåer och vi vill nu ge barn och elever en möjlighet att komma tillbaka till verksamheten, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

 

Vårdnadshavare har varit i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och undrat om när verksamheten kan tänkas vara i gång igen. Både barn och personal ser fram emot att få komma tillbaka, möta sina kompisar och komma igång med undervisning igen.

 

Rolf Bengtsson manar till försiktighet

Troligtvis har Skåne inte har nått toppen av smittspridning och antalet smittade har legat på en relativt låg och jämn nivå enligt statistik från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Förändringarna genomförs med försiktighet och kan komma att omprövas.

 

De lättnader i begränsningar som vi genomför nu utgår från försiktighet även fortsättningsvis och åtgärderna kan omprövas om smittspridning och personalfrånvaro ökar i omfattning. Barn i allmän förskola kan åter igen nyttja sin plats i förskolan men vi vädjar till föräldrar som har möjlighet att hålla sina barn hemma, att göra det, säger Rolf Bengtsson.

Begränsningar lättar nu något

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter införde strikta begränsningar i ett flertal av verksamheterna i mitten av mars efter att smittspridningen av coronavirus hade ökat snabbt och nationella rekommendationer hade införts på flera områden.

 

Gymnasieskolorna har sedan dess, genom ett nationellt beslut, fått möjlighet att kan ta in enskilda elever för specifika undervisningsmoment. Framförallt praktiska uppgifter. Hässleholms kommun har på motsvarande sätt öppnat upp för undervisning i skolan för gymnasiesärskolans elever.

 

Verksamheter som påverkas

 

Återupptagande av verksamhet i allmän förskola

Barn som har avgiftsfri placering i allmän förskola har sedan 17 mars inte haft tillgång till sina platser. Skälet till begränsningen var dels att minska riskerna för smittspridning, men också att minska belastningen på förskolan vid hög personalfrånvaro. Från måndagen 4 maj har barn med plats i allmän förskola åter möjlighet att nyttja platsen. Vi ber vårdnadshavare kontakta förskolan om barnet ska återuppta placeringen.

Vi ber samtidigt vårdnadshavare med barn i allmän förskola, föräldralediga eller arbetssökande att hålla barnen hemma i den utsträckning det är möjligt. Detta för att bidra till minskad smittspridning, samt för att personalen på våra förskolor ska räcka till. Du behåller din plats på förskolan och för avgiftsbelagda placeringar blir det därför ingen avgiftsreducering.

 

Återupptagande av viss verksamhet i öppen förskola

Öppen förskola inom ramen för Familjens hus har varit stängd sedan 17 mars. Skälet till begränsningen var i första hand att minska smittspridning kopplad till övrig verksamhet i Familjens hus.

Från måndagen 4 maj kommer verksamhet i öppen förskola i begränsad omfattning och på försök att återupptas utomhus. För mer information, se www.hassleholm.se/oppenforskola Länk till annan webbplats.

 

Återupptagande av viss verksamhet i Kulturskolan

Kulturskolans undervisning har varit inställd sedan 17 mars. Skälet till begränsningen var i första hand att minska smittspridning, då kulturskolans lärare i hög utsträckning ambulerar mellan kommunens grundskolor för att undervisa. Dessutom skapades genom den inställda verksamheten en möjlighet att få stöd av kulturskolans lärare vid frånvaro i andra verksamheter.

 

Viss verksamhet i kulturskolans regi kommer att återupptas från måndagen 4 maj. Lärare kommer att informera respektive elev om i vilken form det kan ske.