Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fortsatt stark trend i nordöstra Skåne

Under 2019 mottog de sex kommunerna i Skåne Nordost samt Älmhult, Perstorp och Höör, nästan 40 miljoner kronor i EU-medel. Lite drygt 13,5 miljoner av dessa betalades ut till Hässleholms kommun.

Christer Jönsson på Hörja Café håller upp turistinformationsmaterial.

Christer Jönsson på Hörja Café, som är en Infopoint. Foto: Ida Flygare.

Mer utbetalda EU-medel än genomsnittet

Under de senaste åtta åren har de nio kommunerna mottagit nästan 280 miljoner kronor till EU-finansiering av projekt. Detta innebär att det i snitt har betalats ut närmare 35 miljoner kronor per år. 2019 års utbetalda EU-medel till kommunerna på nästan 40 miljoner kronor sträcker sig därmed något över genomsnittet.


För Hässleholms kommuns del avviker förra årets summa än mer från snittet. Under den senaste åttaårsperioden har det betalats ut nästan 71 miljoner kronor till Hässleholms kommun, vilket i snitt innebär cirka 9 miljoner kronor i utbetalda EU-medel per år. Förra året mottog Hässleholms kommun drygt 13,5 miljoner kronor vilket var mer än genomsnittet.


Sammanställning över utbetalda EU-medel de senaste åtta åren. Pdf, 110 kB. (Pdf, 110 kB)


Vilka EU-projekt har genomförts?

Ett stort antal projekt har kunnat genomföras tack vare EU-finansiering. Ett exempel är Infopoints som genomförts med målet att besökare till Hässleholms kommun ska få enklare turistinformation och service på ett tjugotal olika platser. Projektet har finansierats genom medel från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


År 2017 beviljades Skåne Nordost-kommunerna i samarbete med Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Höörs kommuner och ett antal andra samarbetspartners, 17,8 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden. EU-medlen finansierade projektet TÖS (Tillväxt i Östra Skåne) med målet att öka sysselsättningen och tillväxten samt bidra till förmågan till innovation och internationalisering i företag. I projektet har drygt 100 små och medelstora företag med närmare 1500 medarbetare inom bland annat branscher som energi, mat, industri, hälsa, service och IT fått möjlighet att stärka sin utvecklings- och innovationsförmåga. Från Hässleholm har bland annat företaget Hälsooasen deltagit i projektet.

Ibland behöver man just stödet och bollplanket för att sätta strukturen, inom till exempel affärsplan och finansiering, och där har TÖS hjälpt mig, säger Sandra Markus, Hälsooasen.

Ett tredje exempel är projektet ELAINE 2.0 (European Local Authorities Integration Network) som finansierats med medel från Europa för medborgarna. Projektet drivs av Skåne Nordost tillsammans med partners från Tyskland, Danmark, Spanien, Storbritannien och Österrike. Tjänstemän från de deltagande kommunerna har delat med sig av erfarenheter och diskuterat goda tillvägagångssätt i integrationsrelaterade frågor.

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer om EU-finansiering, kontakta Ludvig Einarsson, EU-kontor Skåne Nordost:
0721-99 68 50 eller e-post till Ludvig.


På respektive kommuns hemsida finns mer information om vilka EU-projekt som har genomförts: