Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-04-24 13.29

Lägesbild coronavirus i förskola och skola

Folkhälsomyndigheten upprepar ”håll i och håll ut”. Hässleholms kommun följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten för att minska risken för smitta. Sedan början av utbrottet har frånvaron minskat. Stängningar av verksamheter fortsätter med undantag av vissa lättnader som gjorts inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Arbetet pågår om hur skolavslutning och studentfirande ska hanteras.

Frånvaron i förskolan och grundskolan har minskat

Tidigt när smittan började sprida sig i Sverige kunde vi konstatera en snabb ökning av antalet barn, elever och medarbetare som stannade hemma på grund av symptom som feber, hosta, snuva osv. Vi följer sedan 16 mars samlat hur många barn, elever och medarbetare som är sjuka, för att kunna ha en god beredskap och kunna ta in extra personal.

Vecka 12 låg frånvaron för elever i grundskolan på mellan 28 och 35 % och vecka 16 har frånvaron varit 8-12%. Frånvaron för barn i förskolan är fortfarande hög, dock väsentligt lägre än under vecka 12 och 13. Andelen frånvarande personal har också minskat efterhand.

 

Pågående åtgärder fortsätter

Sedan den 16 mars har vi genomfört flera åtgärder och begränsningar i hur verksamheterna bedrivs för att stoppa smittspridning. Vi ser regelbundet över de åtgärder som vi tagit och om de fortfarande är aktuella, vilket kan leda till nya besked veckorna framöver.

Öppna förskolan och Kulturskolans verksamhet har stängts ner. Kulturskolans personal stöttar sedan den 16 mars upp i andra verksamheter som har personalbrist.

Barn som bara har placering i avgiftsfri allmän förskola får inte komma till förskolan under den här perioden för att avlasta trycket på förskolan.

 

Gymnasieskolorna har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten stängts och gått över till distansutbildning från 19 mars. Vi har inom kommunen tillämpat motsvarande regler för gymnasiesärskolan. Först efter påsklovet ändrades bestämmelserna så att det gick att göra undantag för särskilda utbildningsmoment i gymnasieskolan. Vi har öppnat upp för motsvarande tillämpning inom gymnasiesärskolan.

 

Modersmålsundervisningen sker från den 25 mars på distans, eller via fjärrundervisning.

 

Det är tveklöst så att de vidtagna åtgärderna, som alla syftar till att minska smittspridningen, också har negativa effekter för verksamheter och enskilda barn och elever. Samtidigt har mycket fungerat bra trots snabba beslut.

 

Den bekantskap många på allvar för första gången har gjort med digital undervisning och digitala möten kan få positiva effekter för vår undervisning på sikt.

 

Kommande beslut

Vi förbereder oss på att sommaravslutningen kommer att se annorlunda ut i år. Vi följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten efter dem. Men sommaren kommer närmare för varje dag och med den student och skolavslutningar. Vi kommer första hela veckan i maj att ge besked om hur avslutningar kan genomföras i grundskolan och gymnasieskolan.

 

Samtidigt som det emellanåt kommer små positiva signaler om lättnader i olika restriktioner pågår fortfarande förberedelser för om ännu mer omfattande restriktioner måste beslutas. Bland annat kan det handla om stängning av förskola, fritidshem och grundskola. Om det sker har vi beredskap att hålla verksamheten igång i förskola och fritidshem för barn till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga verksamheter. Inventering har genomförts av behovet och avtal med andra kommuner och fristående verksamheter har förberetts.