Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Detaljplan för Björklunda vidare till kommunfullmäktige

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för Björklunda. Nu går den vidare till kommunfullmäktige för antagande.
- Vi tror och hoppas att Björklunda kommer att bli ett attraktivt och unikt bostadsområde som kan ge mervärde för hela staden. Hässleholm har som mål att växa med upp emot 3 000 bostäder till år 2030 och den här detaljplanen är en viktig del för att uppnå detta, säger Madeleine Meiby, planarkitekt.

Detaljplanen ska skapa ett nytt och attraktivt bostadsområde i södra Hässleholm med tydliga och säkra kopplingar till centrum och kollektivtrafik. För att möta behovet och efterfrågan på bostäder i centrala Hässleholm kommer området att ge plats för cirka 300 bostäder fördelat på villor, radhus och flerbostadshus. Förslaget innebär också en ny förskola och en ny mötesplats. Stora ytor ska säkras som naturmark.

 

-Vårt mål har varit att skapa goda boendemiljöer samtidigt som vi bevarar natur- och kulturvärdena i området. Det är ett stort arbete av många personer som pågått i flera års tid som ligger bakom planförslaget. Under processen har vi också haft en bra dialog med de exploatörer som vill vara med och bygga upp området, säger Madeleine Meiby, planarkitekt.

 

Flera års arbete med detaljplaneringen

Målet med att utöka centrala Hässleholm med bostadsbebyggelse i området Björklunda har funnits med i kommunens översiktliga planering sedan 1990-talet. Efter ett långt arbete med att ta fram en detaljplan för området som påbörjades redan 2007, är planen nu färdig att antas. Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.