Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fortsatt positiv trend i företagens upplevelse av kommunens service

Hässleholms kommun mäter tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner årligen företagens upplevelse av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. Resultatet för 2019 visar att Hässleholm förbättrat sitt nöjd-kund-index (NKI) och klättrar i rankingen.

Företagens totala bedömning av kommunens insatser har förbättrats från 2018 års resultat på NKI 68, till 2019 års resultat på NKI 72. Det innebär att kommunen klättrar från plats 144 till 109 i rankingen av de 173 kommuner som deltagit. Det innebär också att resultatet går från gult till grönt i den övergripande bedömningen.


- Det är mycket positivt att vi har en uppåtgående utveckling i mätningen av kommunens nöjd-kund-index. Företagen är grunden för välstånd och utveckling i Hässleholms kommun. Det är därför viktigt att kommunen upplevs som en serviceinriktad kommun, såväl för företag som redan verkar här, som för företag som startar upp eller etablerar sig här, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


- I våra olika myndighetsuppdrag ska vi bistå med god service och ha ett bra bemötande gentemot brukare och kunder. Att ständigt ha förenkling och förbättring i fokus är en viktig del i vår myndighetsutövning, säger kommunstyrelsens vice ordförande Hanna Nilsson (SD).


- Även med denna positiva återkoppling för vår företagsnära verksamhet går tankarna till vad coronaviruset innebär för vårt samhälle, näringsliv och föreningsliv. Tillsammans behöver vi nu än mer tänka på devisen: Tänk globalt, men handla och agera lokalt! Kommunstyrelsen har beslutat om ett handlingsprogram för företag och föreningsliv. Vi ser fortsatt vidare på behov av ytterligare lättnader och åtgärder, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).


Löpande mätning av företagens upplevelse

Sammanställningen av resultatet bygger på den löpande mätningen Insikt, som ger svar på hur ett företag upplevt handläggningen i ett eget ärende. Myndighets­områden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedels­kontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse.


Ett område som Hässleholms kommun får en hög notering på är bemötande. Det visar på att företagen, oavsett utgången av myndighetsbeskedet, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare.


- Det är en positiv utveckling och resultatet visar att näringslivet upplever att de aktiviteter som kommunen gör för att förbättra företagsklimatet ger effekt. Vi måste fortsätta att jobba tillsammans för att utveckla Hässleholms kommun som en än bättre kommun att starta, etablera och driva företag i, säger tillväxtchef Stefan Larsson.

Bygglov är ett myndighetsområde som har haft en positiv utvecklingstrend under en treårsperiod.


–Anledningen till att vi utvecklas positivt kan vara att vi håller nere våra handläggningstider, och kanske även att vi har infört e-tjänst som förenklar för sökande att lämna in sin ansökan. Vi har även en teleslinga som underlättar för den som ringer att komma i kontakt med oss och få snabbare svar på sina frågor, säger Robert Samuelsson, bygglovschef.