Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Gott om dricksvatten i kommunen

Försörjningen av dricksvatten i Hässleholms kommun är inte på något sätt påverkad av den pågående coronapandemin.

En viktig och betydande faktor är att kommunen har ett dricksvatten som är producerat från grundvatten. Grundvatten är betydligt renare och kräver mindre behandling i vattenverket, jämfört med ytvatten.

 

Sedan januari har arbetet med pandemiplaner pågått för att säkerställa driften av Hässleholms Vattens anläggningar.