Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Grönt ljus för framtidens medborgarservice

Kommunstyrelsen har nu gett grönt ljus till att starta ett kommungemensamt kontaktcenter i höst. Kontaktcenter är ett sätt att öka servicen och tillgängligheten för dig som invånare, företagare och besökare i kommunen.

– Det känns både spännande och roligt att vi nu har fått förtroendet att driva vidare vårt projekt för att starta ett kontaktcenter. Vi ser verkligen fram emot att göra det enklare för våra medborgare att kontakta oss och få hjälp i olika frågor, säger Jessica Nilsson, projektledare för kontaktcenter

 

Såhär fungerar ett kontaktcenter

Ett kontaktcenter är ett sätt att samla ihop kommunens kontaktvägar till en gemensam väg in. Du behöver bara ha koll på ett telefonnummer och en e-postadress till kommunen.

Till kontaktcenter kan du vända dig för att t.ex. få:

  • svar direkt på enklare frågor
  • information och vägledning om kommunens verksamheter och tjänster
  • hjälp med ansökningar och anmälningar.

 

Personalen i kontaktcenter kommer att vara experter på att snabbt hitta svar på de vanligaste frågorna som kommer till kommunen. De kommer alltid att ha dig som medborgare i fokus och vara tillgängliga på telefon, e-post och sociala medier. Dessutom kommer kontaktcentret i Stadshuset ha generösa öppettider. Den verksamhet för medborgarservice som startade på biblioteken i Vittsjö, Bjärnum, Hästveda, Vinslöv, Sösdala och Tyringe i mars kommer att ingå i kontaktcenter då det startar. För att minska risken för smittspridning av corona är denna verksamhet just nu pausad.

 

De frågor som kontaktenter inte kan lösa direkt kommer även i fortsättningen skickas vidare till handläggare och specialister i den övriga organisationen.


Kontaktcenters utveckling och mål

Kontaktcenter kommer att utvecklas stegvis. Vid starten i oktober 2020 kommer kontaktcenter främst ge information och vägledning i enkla frågor. Med tiden är tanken att kunna utöka servicen genom att ta hand om enklare ärenden som följer fastställda regler och rutiner.

 

Målet med kontaktcenter är att du som medborgare i Hässleholm ska vara nöjd i din kontakt med kommunen och att du upplever god service och tillgänglighet i denna kontakt.

 

För att uppnå detta mål ska du:

  • kunna nå oss hela dagen oavsett hur du väljer att kontakta oss
  • få svar på dina frågor snabbare
  • bli bemött på ett professionellt, korrekt och rättssäkert sätt oavsett fråga
  • kunna få svar på fler frågor vid samma kontakt
  • uppleva att servicen är likvärdig oavsett var i kommunen du bor.

 

– För att det ska bli så bra som möjligt redan från start har vi tittat på hur andra kommuner arbetar i sina kontaktcenter. Vi har också ett tätt samarbete med alla kommunens förvaltningar för att få hjälp att säkerställa information och för att utbilda vår personal, säger Jessica Nilsson.

Mer information