Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fortsatt stor ökning av solceller i kommunen!

Under 2019 installerades 108 nya solcellanläggningar i kommunen. Den installerade effekten ökade med 1 350 kW, vilket är en ökning med 40 %!

Bilden visar antalet solcellsanläggningar i kommunen 2016 - 2019

Antalet solcellsanläggningar i kommunen 2016 - 2019.

Mindre anläggningar dominerar

Den övervägande majoriteten av alla solcellsanläggningar i kommunen är på under 20 kW, vilket är inom det spannet som man hittar vanliga villaanläggningar. Det ser likadant ut i hela landet.


Något som är extra roligt är att om man tittar på den installerade effekten per invånare så ligger kommuner väldigt bra till, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel.

Bilden visar installerad effekt per 10 000 invånare

Den installerade effekten per 10 000 invånare i Sverige, Skåne och Hässleholm under 2016 - 2019

Solcellsföreläsningar

Normalt håller Caroline ett antal föreläsningar om solceller varje år, men under rådande omständigheter kan inte dessa genomföras som planerat. Caroline berättar att förhoppningen är att testa webbföreläsningar för allmänheten så länge och sen återgå till att hålla föreläsningar på bland annat bibliotek".


Webbföreläsning om solceller

Information om datum för webbföreläsning om solceller kommer att lägga ut via kommunens hemsida och via Facebook. Vill man redan nu anmäla sitt intresse och få e-post när datumet (eventuellt datumen) för föreläsningen är bestämt kan man skicka e-post till caroline.wendel@hassleholm.se.

Mer information

Har du frågor kring solceller eller bara vill lära dig mer, alternativt få e-post när datum för webbföreläsning är bestämt kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel på 0451 – 26 83 29, caroline.wendel@hassleholm.se.